Urlop macierzyński 2013 - nowe zasady, warunki i przepisy

Urlop macierzyński 2013 - nowe zasady, warunki i przepisy

© Dalia Drulia - Fotolia.com

Planowane zmiany, dotyczące urlopów rodzicielskich, nareszcie weszły w życie! Nowe regulacje odnoszą się do rodziców, których dzieci przyszły na świat po 31. grudnia 2012 roku. Dotyczą także osób, które po 31. grudnia 2012 roku przysposobiły dziecko (w wieku do 7 lat) jako rodzina adopcyjna lub zastępcza (z wyjątkiem rodzin zastępczych zawodowych). Od tej pory rodzice mają do dyspozycji 52 tygodnie urlopu, którym mogą dzielić się między sobą.

W skład rocznego urlopu wchodzi:

  • 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (z czego 14 tygodni zarezerwowanych jest wyłącznie dla matki);
  • 6 tygodni urlopu dodatkowego;
  • 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Roczny urlop obowiązuje od 17. czerwca 2013 roku i obejmuje nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale również tych, którzy pracują na umowach zlecenie lub prowadzą własną działalność gospodarczą - warunkiem jest opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe.

Przyszła mama może rozpocząć urlop macierzyński jeszcze przed narodzinami dziecka, jednak nie wcześniej niż 6 tygodni przed porodem. Warto pamiętać, że o takim zamiarze należy powiadomić pracodawcę nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

 
Taki sam termin (14 dni) obowiązuje pracownika gdy:

  • zbliża się planowany termin rozpoczęcia urlopu dodatkowego i rodzicielskiego;
  • na którymkolwiek etapie planuje on skrócić urlop i powrócić do pracy.

Obecnie rodzice sami mogą wybrać długość trwania urlopu oraz wysokość zasiłku. Możemy wyodrębnić dwie ścieżki wnioskowania o udzielenie urlopu:

© WavebreakmediaMicro - Fotolia.com

Ścieżka pierwsza

Jeżeli na dwa tygodnie przed terminem porodu kobieta zadeklaruje chęć wykorzystania całego urlopu macierzyńskiego (tzn. jednego roku), to stawka zasiłku będzie wynosiła 80% wynagrodzenia i będzie wypłacana przez cały okres trwania urlopu. Jeśli jednak po takiej deklaracji kobieta zrezygnuje z całości lub części urlopu dodatkowego oraz/lub z całego urlopu rodzicielskiego, wówczas przysługuje jej wyrównanie dotychczas pobieranego zasiłku do wysokości 100%.

 
Ta ścieżka zakłada dzielenie się urlopem z ojcem dziecka przez rezygnację matki - należy jednak pamiętać, iż matka może zrezygnować z urlopu macierzyńskiego dopiero po 14 tygodniach.

Ścieżka druga

W przypadku, gdy kobieta nie zadeklaruje chęci wykorzystania "rocznego urlopu", świadczenie będzie wypłacane w wysokości 100% przez pół roku. Możliwe jest jednak podjęcie decyzji o przedłużeniu półrocznego urlopu o pozostałą część. W takim przypadku wysokość świadczenia będzie wynosiła odpowiednio: 100% przez pierwsze półrocze i 60% przez pozostałe miesiące urlopu.

© WavebreakmediaMicro - Fotolia.com

Ta ścieżka zakłada etapowe składanie wniosków o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski.

Przywilej ten przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka.

Dodatkowym urlopem macierzyńskim i urlopem rodzicielskim mogą się oni podzielić. Obowiązują jednak pewne zasady, o których rodzice muszą pamiętać.

 
Zasady, których należy przestrzegać dzieląc się urlopem:

  • 6-tygodniowy urlop macierzyński można podzielić na dwie części, przy czym najkrótsza z nich musi trwać minimum tydzień;
  • 26-tygodniowy urlop rodzicielski można podzielić na trzy części, przy czym najkrótsza z nich musi trwać minimum 8 tygodni.

Ważne jest również, aby zachować ciągłość - urlopy oraz ich części (w przypadku podziału między rodzicami) muszą następować jeden po drugim.

1 2 Następna strona

Podobne artykuły na MójNiemowlak.pl:

  • Urlop ojcowski a urlop tacierzyński Czym różnią się od siebie urlop tacierzyński i ojcowski? Kiedy można wykorzystać jeden, a kiedy drugi? Komu przysługuje urlop...
  • Urlop macierzyński Czym jest urlop macierzyński? Kiedy i komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić? Czym jest dodatkowy urlop macierzyński? Czy...
  • Zmiany w urlopach rodzicielskich - 2013 rok Zmiany w przyznawaniu urlopów rodzicielskich. Urlop macierzyński i ojcowski w 2013 roku. Zasiłek macierzyński w 2013 roku.

Komentarze (1)

12 styczeń 2014, 23:11

Gość

kto placi za urlop ojcowski
 

Zapraszamy do dodawania komentarzy:

 
X Zamknij