Pierwsza pomoc

Odwodnienie u niemowląt

Odwodnienie to stan, w którym zawartość wody w organizmie dziecka spada poniżej określonych wartości, powodując zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej w obrębie komórek i tkanek. Dla niemowląt i małych dzieci jest to stan szczególnie niebezpieczny.

Udar cieplny u niemowląt

Udar cieplny (inaczej udar słoneczny, porażenie słoneczne) to stan chorobowy, który powstaje na skutek przegrzania organizmu. Najczęściej spowodowany jest bezpośrednim i długotrwałym działaniem promieniowania słonecznego lub przebywaniem w dusznym, wilgotnym i gorącym środowisku.

"Trzydniówka" - gorączka trzydniowa

Gorączka trzydniowa (Exanthema subitum) zwana jest także rumieniem nagłym i chorobą szóstą. To choroba wirusowa wywoływana przez wirusy HHV-6 (human herpesvirus 6) występujące w odmianie A i B oraz wirusy HHV-7. Rumień nagły jest chorobą zakaźną o stosunkowo łagodnym przebiegu, której ofiarami są dzieci pomiędzy 6. a 36. miesiącem życia.

Oparzenia - pierwsza pomoc

Oparzenia to uszkodzenia tkanek. Najczęstszą przyczyną ich powstawania jest działanie wysokiej temperatury - dotyczy ok. 90% przypadków. Do oparzeń może także dojść w wyniku kontaktu z płynami żrącymi (5%), prądem elektrycznym i wyładowaniami atmosferycznymi (5%).

Zadławienia - pierwsza pomoc

O zadławieniu mówimy w sytuacji, gdy jakaś przeszkoda zablokuje drogi oddechowe, utrudniając lub uniemożliwiając prawidłowe oddychanie. Naturalną reakcją organizmu w takiej sytuacji jest kaszel. Ma on na celu usunięcie przedmiotu tkwiącego w drogach oddechowych.
X Zamknij