Urlop macierzyński

Urlop macierzyński

© Can Stock Photo

Jednym z podstawowych uprawnień, przysługującym matkom w związku z urodzeniem dziecka, jest prawo do urlopu macierzyńskiego. Jednak nie wszystkie młode mamy mogą skorzystać z takiego przywileju. Urlop macierzyński należy się bowiem tylko osobom, które urodziły dziecko w czasie trwania stosunku pracy. Urlop macierzyński nie należy się natomiast kobietom zatrudnionym na umowę o dzieło lub umowę zlecenie.

Polskie prawodawstwo przewiduje również możliwość wykorzystania części urlopu macierzyńskiego przez ojca. Taki urlop zwykło się nazywać urlopem "tacierzyńskim". Jednak aby ojciec mógł z niego skorzystać, muszą być spełnione następujące warunki:

Po pierwsze - matka dziecka musi mieć prawo do urlopu macierzyńskiego.

Po drugie - matka musi wykorzystać minimum 14 tygodni urlopu macierzyńskiego - dopiero po tym okresie może ona zrezygnować z dalszej części urlopu, pisemnie powiadamiając o swojej decyzji pracodawcę. W takiej sytuacji ojciec może uzyskać prawo do zaległego urlopu, składając u swojego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu tacierzyńskiego.

Długość urlopu macierzyńskiego jest uzależniona od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

  • 20 tygodni - jeżeli matka urodziła jedno dziecko
  • 31 tygodni - jeżeli matka urodziła dwoje dzieci
  • 33 tygodnie - jeżeli matka urodziła troje dzieci
  • 35 tygodni - jeżeli matka urodziła czworo dzieci
  • 37 tygodni - jeżeli matka urodziła pięcioro i więcej dzieci.

Istnieje również możliwość wykorzystania 2 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu.

Dodatkowy urlop macierzyński

Od 1 stycznia 2010 roku rodzice mogą skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński można więc podzielić na podstawowy i dodatkowy. Przywilej wykorzystania dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje matce, która ma prawo do urlopu podstawowego, jak również ojcu, który korzysta z urlopu zamiast matki. Aby uzyskać urlop macierzyński podstawowy nie trzeba składać wniosku o przyznanie go, ponieważ rozpoczyna się on automatycznie z chwilą porodu. Z urlopem dodatkowym sprawa wygląda inaczej - tutaj wymagany jest pisemny wniosek do pracodawcy.

Ważne, aby złożyć go na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pracodawca jest zobowiązany pozytywnie rozpatrzyć taki wniosek. Urlop dodatkowy można wykorzystać tylko bezpośrednio po urlopie macierzyńskim podstawowym.

 
Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego zgodnie z polskim prawem będzie się systematycznie wydłużał, a czas jego trwania również uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu:

  • w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodu: do 4 tygodni w 2012 i 2013 r., do 6 tygodni w 2014 r.
  • w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie: do 6 tygodni w 2012 i 2013 r., do 8 tygodni w 2014 r.

Ważne! W czasie trwania urlopu macierzyńskiego (zarówno podstawowego, jak i dodatkowego) pracownik jest pod szczególną ochroną i pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę. Jednak jeśli zakład pracy ogłosi upadłość, wtedy taki parasol ochronny nie obowiązuje. Pracodawca w czasie trwania urlopu macierzyńskiego nie może też zmieniać warunków pracy i płacy na podstawie tzw. prawa zmieniającego (gdy pracodawca wypowiada pracownikowi dotychczasowe warunki pracy, proponując jednocześnie nowe - ze stratą dla pracownika).

Czy na dodatkowym urlopie macierzyńskim można pracować?

Dodatkowy urlop macierzyński daje możliwość pracy zawodowej, jednak w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlop jest udzielany na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. Przed przystąpieniem do pracy należy złożyć pisemny wniosek do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem jej podjęcia (pracodawca jest zobowiązany pozytywnie rozpatrzyć taki wniosek).

Podobne artykuły na MójNiemowlak.pl:

 

Zapraszamy do dodawania komentarzy:

 
X Zamknij