pierwsza pomoc

Udar cieplny u niemowląt

Udar cieplny (inaczej udar słoneczny, porażenie słoneczne) to stan chorobowy, który powstaje na skutek przegrzania organizmu. Najczęściej spowodowany jest bezpośrednim i długotrwałym działaniem promieniowania słonecznego lub przebywaniem w dusznym, wilgotnym i gorącym środowisku. Powstaje wskutek nadmiernej temperatury otoczenia, przewyższającej granice...

Oparzenia - pierwsza pomoc

Oparzenia to uszkodzenia tkanek. Najczęstszą przyczyną ich powstawania jest działanie wysokiej temperatury - dotyczy ok. 90% przypadków. Do oparzeń może także dojść w wyniku kontaktu z płynami żrącymi (5%), prądem elektrycznym i wyładowaniami atmosferycznymi (5%). Oparzeniom dość często ulegają małe dzieci - przyczyna tkwi w ich braku doświadczenia...

Zadławienia - pierwsza pomoc

O zadławieniu mówimy w sytuacji, gdy jakaś przeszkoda zablokuje drogi oddechowe, utrudniając lub uniemożliwiając prawidłowe oddychanie. Naturalną reakcją organizmu w takiej sytuacji jest kaszel. Ma on na celu usunięcie przedmiotu tkwiącego w drogach oddechowych. Niemowlak może się zadławić/zakrztusić jedzeniem, piciem lub małym przedmiotem (guzikiem...
X Zamknij