posocznica

Meningokoki - szczepienia zalecane

(...) sepsa - posocznica - to uogólnione zakażenie krwi, które szybko przeradza się w postać ciężką. Może prowadzić do niewydolności wielonarządowej, zaburzeń krzepnięcia krwi, a w konsekwencji do śmierci. Im słabszy organizm, tym szybciej dochodzi do niewydolności. Broniąc się, organizm wysyła różne sygnały, dając czas na szybsze rozpoznanie i pomoc choremu...

Czym są pneumokoki?

(...) Sepsa, posocznica, wstrząs septyczny To uogólnione zakażenie krwi, które szybko przeradza się w postać ciężką. Może prowadzić do niewydolności wielonarządowej, zaburzeń krzepnięcia krwi, a w konsekwencji do śmierci. Im słabszy organizm, tym szybciej dochodzi do niewydolności. Broniąc się, organizm wysyła różne sygnały, dając czas na szybsze rozpoznanie
X Zamknij